Apa maksud Nina?

apa maksud nama Nina? Asal: Nama itu berasal dari kata Yunani Ninos - itu adalah nama pengasas negara Asiria, nama yang sama diberikan kepada ibu kota Assyria. Maksud: Regal, hebat. Watak: Dalam ...