Saya mahu mengambil telefon dalam cek

Saya ingin mengambil telefon di pemeriksa Untuk mengambil pinjaman yang anda perlukan untuk bekerja di tempat lain secara rasmi. Dan bukan untuk satu bulan, tetapi mempunyai tempoh perkhidmatan tertentu (di setiap bank keperluan mereka untuk tempoh perkhidmatan). Jika secara rasmi tiada ...