Apakah pekerja jabatan kakitangan?

Apa yang dilakukan oleh pekerja jabatan HR 30 fungsi pekerjaan ... adakah itu benar-benar nyata ??? adakah ia sesuai dengan kehidupan ?? seram ... personel dipisahkan oleh personel HR SPECIALIST Tanggungjawab pekerjaan. Menjalankan kerja-kerja untuk menguruskan organisasi dengan kakitangan ...