Apakah petisyen?

Apakah petisyen? Anda boleh menemui saksi-saksi yang mempunyai hak untuk menjadi penyiasat. Anda boleh - lihat artikel 56 Kanun Jenayah Persekutuan Rusia. Saksi mempunyai hak: 5) untuk memohon petisyen dan membuat aduan mengenai tindakan ...