Apakah untung buku ??

Berapakah keuntungan kunci kira-kira ?? Keuntungan neraca adalah petunjuk keadaan kewangan institusi kredit dan kewangan yang digunakan oleh pengurusan untuk membuat keputusan dan peraturan antara bank. Untung Neraca adalah jumlah, jumlah keuntungan syarikat yang diterima untuk ...