Apakah untung buku ??

Apakah pendapatan tertahan ?? Perolehan tertahan - penunjuk keadaan kewangan institusi kewangan, yang digunakan oleh pihak pengurusan untuk membuat keputusan dan peraturan antara bank. Keuntungan kunci kira-kira - jumlah, keuntungan keseluruhan perusahaan yang diterima untuk ...