Apakah UFC itu?

Apa itu UFC? Ini adalah rempah-rempah Perbendaharaan Persekutuan (Perbendaharaan Rusia) badan eksekutif persekutuan (perkhidmatan persekutuan), yang, sesuai dengan perundangan Persekutuan Rusia, menjalankan fungsi penguatkuasaan undang-undang untuk memastikan pelaksanaan belanjawan persekutuan, ...