Apakah UFC itu?

Apakah UFK? Ini adalah rempah dari Perbendaharaan Persekutuan (Perbendaharaan Rusia), badan eksekutif persekutuan (perkhidmatan persekutuan), yang melaksanakan fungsi penguatkuasaan undang-undang mengikut undang-undang Persekutuan Rusia untuk memastikan ...